Directed Research
Drawing 2.0
Jasper Leong
Location

University of Southern California, Los Angeles, CA

Date

2019

Studio Participants

Chun Yan Chan, Henry Han, Zixiao Huang, Jasper Leong, Zhou Li, William Ma, James Oh, Magdalini Vraila, Hao Wen, Dianqiu Zheng

Jasper Leong
Dianqiu Zheng
Zhou Li
Henry Han
Dianqiu Zheng